fbpx

Hợp đồng mua bán điện solar PPA cho các dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Đây là tổng quan và phát triển mới nhất. Có chi tiết chính sách, phân tích và so sánh.

Private PPA Model

Table of Content:

1

Giới thiệu:

PPA áp dụng cho dự án thí điểm đấu giá năng lượng mặt trời sắp tới:

Mẫu hợp đồng mua bán điện (solar PPA) trong Thông tư 18 dự kiến sẽ áp dụng cho chương trình thí điểm đấu giá năng lượng mặt trời. Điều này theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Công Văn 7200/BCT-DL ban hành vào tháng 9 năm 2020. Theo Baker McKenzie, mẫu PPA phải được xem xét/ xác nhận thêm của các cơ quan nhà nước có liên quan.

Dự án thí điểm đấu giá năng lượng mặt trời:

Cơ chế đấu giá năng lượng mặt trời sẽ mời các nhà đầu tư đấu thầu giá biểu cạnh tranh nhất cho các dự án năng lượng mặt trời mặt đất và nổi tại Việt Nam. Đấu giá là phương pháp ưa thích để thay thế Quyết định 13 trước đây đã khuyến khích phát triển điện mặt trời với biểu giá (FiT2) lần lượt là 7,09c và 7,69c. Dự án thí điểm sẽ cho phép tham gia đấu thầu 1.600MW và trao tối đa 1.000MW với giá trần FiT2 hoặc thấp hơn (thị trường kỳ vọng thấp hơn ít nhất 30-40%). Dự án thí điểm do Bộ Công Thương chuẩn bị và dự kiến hoàn thành chậm nhất vào tháng 7 năm 2020 và hướng tới các dự án có COD vào tháng 6 năm 2022.

Thông tư 18: Cập nhật PPA.

Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Thông tư 18 phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới, mặt đất, nổi và hệ thống điện mặt trời mái nhà. Điểm quan trọng là Thông tư 18 ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Hợp đồng mua bán điện với nhà đầu tư không phải EVN:

Một trong những quy định đáng chú ý nhất trong Quyết định 13 là chủ nhà cho phếp ký hợp đồng mua bán điện với các nhà đầu tư không chỉ với EVN như theo Quyết định 11. Quy định mang tính bước ngoặt này khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào năng lượng mặt trời và bước đầu tiên mở ra toàn bộ thị trường điện Việt Nam. Hơn nữa, Quyết định 13 cho phép 4 mô hình kinh doanh như thể hiện trong hình dưới đây (Nguồn VEPG):

Vietnam circular 16 on Private Power Purchase Agreement
Private PPA - Business Model for Rooftop Solar in Decision 13
03-Solar Lease - Business Model for Rooftop Solar in Decision 13
04 - Solar Lease and 100pct sales - Business Model for Rooftop Solar in Decision 13
End Section

Liên hệ chúng tôi:

– Công việc đấu giá năng lượng mặt trời.

– Phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam: Cơ hội/ Thách thức.

– Quản lý dự án năng lượng mặt trời.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.