fbpx

Trợ giúp để đăng nhập Suntiki Account

Liên hệ với chúng tôi để truy cập vào tài khoản.

Tài khoản và mật khẩu của tôi là gì?

 • User: email của bạn.
 • Account Password: số điện thoại của bạn
 • Password trang dự án: số điện thoại của bạn.
 • Nếu bạn không thể tìm thấy điều này, hãy gửi email cho Suntiki để được hỗ trợ.

  Địa chỉ web của trang dự án là gì?

  • Khi bạn đã đăng nhập, bạn có thể tìm thấy địa chỉ web của dự án trong hồ sơ của bạn trong phần “Website”.
  website where?

  0 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.